Par skolu

      Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola, atrodas Ilūkstes ielā 10, Latgales priekšpilsētā Pļavnieku mikrorajonā.
      Rīgas Baltkrievu pamatskola pateicoties Latvijas Baltkrievu biedrības „Svitanak”, skolas direktora Vjačeslava Teļeša aktīvai rīcībai, savu darbību uzsāka 1994.gadā ar divām klasēm, kurās mācījās 10 skolēni, un kurās strādāja divi skolotāji: V.Telešs un F.Stankeviča. Skolas telpas atradās Rīgas 15.vidusskolā Visvalža ielā 9. No 1996./1997.m.g. skolas telpas atradās Ogres ielā 8.
      No 1997.gada skolas telpas bija Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 4. Ar Rīgas domes atbalstu, Skola 2010.gada vasarā pārcēlās uz citām telpām - Rīgas 86.vidusskolu. No 2010.g. skola darbojas Ilūkstes ielā 10 (Rīgas 86.vidusskolas telpās).
      No 2011.m.g. ar Skolas direktores Annas Ivanes, Baltkrievijas Republikas Izglītības ministrijas, Baltkrievijas Republikas vēstniecības iniciatīvu un Rīgas domes atbalstu Rīgas Baltkrievu pamatskola ir nosaukta izcila baltkrievu dzejnieka Jankas Kupalas vārdā un saucas par Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolu.
      Skola neidentificē sevi ar krievvalodīgām mazākumtautību skolām. Baltkrievu kultūra ir ļoti tuvu latviešu kultūrai.
      Skolas galvenais uzdevums ir mācīt skolēniem baltkrievu valodu un sniegt iespēju iepazīties ar baltkrievu kultūru, literatūru, mūziku, vēsturi un tradīcijām. Saskaņā ar Baltkrievijas Republikas valsts politikas divām valsts valodām, mācības skolā notiek divās valodās baltkrievu un krievu. Mācības dažos priekšmetos notiek bilingvāli: latviešu un baltkrievu/ krievu valodā saskaņā ar licencēto mācību plānu.
      Skolā mācās skolēni ar dažādu baltkrievu valodas prasmi:
• skolēni, kuri brīvi pārvalda baltkrievu valodu, jo tā ir valoda, kurā runā viņu vecāki;
• skolēni, kuri zina baltkrievu valodu, bet viņu zināšanas ir ierobežotas (piem., baltkrievu valodā runā viņu vecvecāki);
• skolēni, kuri neprot baltkrievu valodu un kuru ģimenes locekļi nerunā baltkrievu valodā.
      No divām klasēm pa šo laiku skola izauga un kļuva par pilnvērtīgu pamatskolu ar savām tradīcijām un pozitīvu skolas tēlu.
      Skolas darbu aktīvi atbalsta Baltkrievijas Republikas prezidents, Baltkrievijas Izglītības ministrija, Baltkrievijas Republikas vēstniecība, Latvijas Baltkrievu biedrība „Svitanak”.

Zvanu saraksts

1. 8.00 - 8.40
2. 8.50 - 9.30
3. 9.45 - 10.25
4. 10.55 - 11.35
5. 11.45 - 12.25
6. 12.35 - 13.15
7. 13.20 - 14.00
8. 14.05 - 14.45
9. 14.50 - 15.30

Karjeras izglītība

      Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.
      Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.
      Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.
      Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji jēdzienu “karjera” skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad termins “karjera” ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga personības izaugsme un nodarbošanās secīga maiņa visas dzīves garumā. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.
      Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:
            • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
            • lai profesija atbilstu spējām,
            • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.
      Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras veidošanas jautājumos.
      Karjeras konsultanta uzdevums ir palīdzēt jauniešiem izprast izglītības nozīmīgumu un Latvijas darba tirgus perspektīvas viņu karjeras izaugsmei.


Karjeras izglītības pasākumi

Es un profesiju pasaule. „Ražots Latvijā”.

21.11.2017. Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas izglītojamie apmeklēja kafijas ražošanas uzņēmumu SIA „Mosenc”

24.11.2017. Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas izglītojamie apmeklēja kafijas ražošanas uzņēmumu SIA „Mosenc”

 • Lasīt vairāk...


 • 08.03.2018. Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas izglītojamie apmeklēja Rīgas Motormuzeju

 • Lasīt vairāk...
 • Foto galerija

  Dokumenti un normatīvie akti

 • J.K. Rīgas Baltkrievu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2013.doc
 • Stundu saraksts 2012-2013 g.xls
 • Iestazu_pretkorupcijas_pasakumu_plans_2015_gadam_izpilde_Baltkr_skola.doc
 • Iestazu_pretkorupcijas_pasakumu_plana__2016_gadam_izpilde_Baltkr_skola.pdf
 • Iestazu_pretkorupcijas_pasakumu_plana_izpilde_2017_gadam_Baltkr_skola.pdf
 • Saites

  Kontakti

  Adrese: Ilūkstes iela 10, LV-1082
  Rajons: Latgales priekšpilsēta
  Vadītājs: Anna Ivane

  Tālrunis: 67247545
  Fakss: 67247545

  E-pasts : jkbkps@riga.lv

  260